A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM, MIR Musiktheater im Revier, Gelsenkirchen 2015

Musikalische Leitung: Julia Jones Inszenierung: Michael Schulz
Bühne: Kathrin-Susann Brose Kostüme: Renée Listerdal
Fotos: Karl und Monika Forster
1 8802 174 2 8804 54 3 8804 339 4 8802 389
5 8802 133 6 8804 271 7 8804 626 8 8802 196